. .

11

12BHT SØR er en godt etablert og moderne bedriftshelsetjeneste med kontor i Lyngdal og Søgne.

Vi har ansatt arbeidsmedisiner/lege, fysioterapeut/ergonom, sykepleiere, yrkeshygieniker, vernepleier, HMS-rådgivere og kognitive terapeuter.

BHT SØR er godkjent av Arbeidstilsynet for å levere bedriftshelsetjeneste.

Våre kunder er i hovedsak bedrifter lokalisert i fra Arendal i Øst til Flekkefjord i vest og fra kysten helt sør med  Lindesnes til Åseral i nord

Vi bistår bedrifter i alle typer bransjer - med alle typer utfordringer i arbeidsmiljøet.

Fornøyde medarbeidere gjør en bedre jobb; de er mindre syke og øker bedriftens lønnsomhet. BHT SØR vil bidra til å øke trivselen på din arbeidsplass!

BHT SØR's visjon er å BIDRA TIL

  • Et godt arbeidsmiljø, både fysisk, psykisk og sosialt
  • Økt forståelse for samspillet mellom helse og miljø
  • Mindre sykdom og belastningslidelser
  • Færre skader og ulykker
  • Økt aktivitet og medvirkning i arbeidsmiljøspørsmål.


Velkommen til oss !

 

Innlogging: