. .

Ansatte

8

Navn: John Kåre Gill 

Stilling: Daglig leder/fysioterapeut

Epost: jkg@bhtsor.no

26

Navn: Anne Lill Aas 

Stilling: Bedriftssykepleier/HMS-rådgiver

Epost: ala@bhtsor.no

Navn: Veronika Gajdosikova 

Stilling: Bedriftslege

Epost: vg@bhtsor.no

14

Navn: Stephen Samuelsen 

Stilling: Yrkeshygieniker/Vernepleier

Epost: ss@bhtsor.no

Navn: Secilie Tønnesland 

Stilling: Bedriftssykepleier/HMS-rådgiver

Epost: st@bhtsor.no

23

Navn: Lene Altermark 

Stilling: Avdelingsleder Søgne/Bedriftsykepleier

Epost: la@bhtsor.no

Elin

Navn: Elin Risholt Korsveien 

Stilling: Fysioterapeut/HMS-rådgiver

Epost: erk@bhtsor.no