. .

Kursoversikt

NYE INSPIRERENDE KURS

 


GRUNNKURS HMS FOR VERNEOMBUD, AMU MEDLEMMER OG LEDERE - ÅRLIG i MARS/APRIL

BHT SØR har igjen gleden av å tilby lovpålagt HMS grunnkurs for verneombud, AMU medlemmer og ledere. Ha noen lærerike dager sammen med oss.

Kurs (2020) går som 2 moduler á 2 dager fordelt mellom 2 dager i mars/april. Kommer tilbake til uketall etterhvert. 

Verneombud og AMU medlemmer skal i henhold til lov gjennomføre fullt kurs med begge moduler. Ledere har anledning til å kun ta første modul på 2 dager men det anbefales sterkt at leder også tar siste modul på grunn av den store faglige nytte.

Kurset har et variert og faglig sterkt program med cirka 10 ulike forelesere. Nevner både jurist fra både Arbeidstilsynet, advokat fra NHO, representant for leverandør av verneutstyr ++ og fagpersoner fra BHT SØR som yrkeshygieniker, fysioterapeut, kognitiv terapeut, bedriftssykepleier og HMS-rådgiver.

 

Prisene inkluderer kursbevis samt gode lunsjer alle dager, utvalg av forskrifter samt arbeidsmiljøloven. Det serveres forfriskninger som kaffe, te, vann, frukt med mere underveis i løpet av kursdager.

Fullt program sendes ut til deltakere i god tid før kursstart.

Påmelding:     Send påmelding til: jkg@bhtsor.no

Oppgi firmanavn, deltakernavn (hvis ikke ennå kjent oppgi antall), e-post adresse til deltaker(e) og om den/de påmeldte er verneombud, AMU medlemmer eller ledere. Oppgi gjerne fakturaadresse også.

Påmelding er bindende etter 1. mars.

Dato:Årlig i mars/april, 2 moduler á 2 dager
Sted:Lyngdal
Når:Kursdagers varighet: kl. 08:15 til kl. 15:15

Kursprogram med alle klokkeslett for alle dager sendes ut til deltakere god tid før kursstart.
Pris:
3.700 kr per stk. BHT SØR medlem, Modul 1 og 2 (Komplett VO kurs)
3.700 kr per stk. BHT SØR medlem, Modul 1 og 2 (Komplett AMU kurs)
3.700 kr per stk. BHT SØR medlem, Modul 1 og 2 (Komplett leder kurs)
2.000 kr per stk. BHT SØR medlem, Modul 1 (Minimums leder kurs)
5.700 kr per stk. ikke-medlem, Modul 1 og 2 (Komplett VO kurs)
5.700 kr per stk. ikke-medlem, Modul 1 og 2 (Komplett AMU kurs)
5.700 kr per stk. ikke-medlem, Modul 1 og 2 (Komplett leder kurs)
3.000 kr per stk. ikke-medlem, Modul 1 (Minimum leder kurs)
Antall:40

DET PSYKOSOSIALE ARBEIDSMILJØ - STRESSMESTRINGSKURS

Det psykososiale arbeidsmiljø - Stressmestring  

Målgrupper: Kurset har flere målgrupper og dets form og innhold tilpasses til hvilken målgruppe det ønskes kurs for.

Målgruppe I: Ansatte i deres bedrift som står i fare for å bli sykemeldt eller er sykemeldt pga psykososiale og stressrelaterte årsaker.

Målgruppe II: For ledere og mellomledere som vil ha glede av kursets innhold, både som viktig kunnskap som personalansvarlig for ansatte, samt rent personlig i potensielt stressende hverdagssituasjon.

 

Bakgrunn: Alle mennesker står daglig overfor utfordringer som til tider er vanskelig å løse. Tidsklemma, stressende arbeidsdag, konflikter, forventninger fra flere hold, balanse mellom jobb og familie, omstillinger på arbeidsplassen, plutselige endringer i livssituasjon er tema som går igjen. BHT SØR ønsker å bidra for sine medlemsbedrifter og ansatte på dette området også.

Mange har et ønske om å endre på livssituasjonen sin: “Bare jeg blir ferdig med dette, så skal jeg få mer tid og alt skal bli bedre”.  Mens andre opplever en håpløshet og at de er hjelpeløse i forhold til å gjøre noe med situasjon. Kurset i stressmestring går ut på å identifisere symptomene på stress og samtidig presentere nyttige verktøy for å forebygge stress. En slik bevisstgjøring er det første steget til aktivt å ta ansvar for egen helse og å være mer tilstede i sitt eget liv.

 

Kursinnhold: Innføring i: ”Hva er psykisk helse”, kognitiv adferdsterapi, oppmerksomhetstrening og teknikker som kan gi den enkelte et pusterom slik at de opplever kontroll i sin hverdag og ser muligheten for a ta egne og gode valg.

Varighet: 3 x to timer eller annen varighet som avtales og spesial tilpasses individuelt.

 

Kursholder:

Inger Arctander, Kognitiv terapeut

 

Dag 1

-      Teori ”Hva er psykisk helse” 

-      Kartlegging av den enkeltes utfordring på arbeidsplassen. 

-      Avspenning.

-      Hjemmelekse:  Praktisere avspenning.

 

Dag 2. 

-      Erfaring med hjemmelekse.

-      Teori: Kognitiv adferdsterapi.

-      Kartlegging av: Situasjon, tenke, følelse og adferd.

-      Hjemmelekse. Avspenning og kartlegging.

 

Dag 3.

-      Erfaring med hjemmelekse.

-      Oppmerksomhetstrening (mindfullness)

-      Oppmerksomhetstrening

-      Oppsummering og veien videre.

 

Etter endt kurs vil arbeidsgiver motta forslag til tiltak og eventuelt behov for tilrettelegging.

 

BHT SØR, daglig leder John Kåre Gill, E-post: jkg@bhtsor.no     Tlf: 41 53 53 53 eller

BHT SØR, kognitiv terapeut Inger Arctander, E-post: ia@bhtsor.no    Tlf. 90 15 09 33

 

Dato:På forespørsel
Sted:I deres bedrift, hos BHT SØR AVD Lyngdal eller Søgne eller annet sted
Pris:Pris: Pris avtales etter ønsket opplegg. Det er inkludert oppsummering/evaluering til arbeidsgiver. Kurset kan også kjøpes av ikke-medlemsbedrifter. BHT SØR har medlemsbedrifter som er IA bedrifter og bedrifter som ikke er det. IA bedrifter kan søke om tilretteleggingstilskudd fra NAV for kurset. BHT SØR kan veilede mer om denne muligheten.
Antall:Cirka 10 deltakere per gruppe

Påmelding fortløpende alle kurs: jkg@bhtsor.no